คำค้นสินค้า

: สกรูที่พ่นสันเกลียวด้วยทังสเตนคาร์ไบด์